AzS-esméretű tetőboxokméretüknélfogvamindenautórafeltehetők!

Tökéletesválasztás,hacsakegykicsiveltöbbhelyetszeretne...

 

Egytípustbérelhetebbenakategóriában

Touring100-as 50kg-igterhelhető,aeroskingmintázattal,kétoldalrólnyitható  (1.100Ft/nap,600Ftlegjobbnapiár -25%kedvezménnyel,8=11-esakcióval)50kg-igterhelhető

AThuleTouring100tetőbox330l-estérfogatávalalkalmasarra,hogy2-3embernyáricsomagját!

Kérjenajánlatottőlünk!24óránbelülválaszolunk!

---> ZuglóBoxajánlatkérésitt <---

(kattintsonalinkre)

Aminimálisbérletiidőszak3nap.Ale-ésafelszerelésnapjakétfélnapnakszámít.Hosszabbidőszakrakeressekedvezményescsomagjainkatvagykérjenajánlatot!

Atetőbokszbérléseeseténakaucióösszege10.000Ft.
Kedvezményesbérletidíjahosszabbutazásokhoz,fizessencsak8napota11-ből!A11-iknaputánminden3.napingyenes.Hosszabbidőszakeseténkérjenajánlatot!
Nálunkakedvezményekösszeadódnak:előfoglalási(-5%),törzsvásárlói(-5%),boksz+csomagtartókedvezmény(-5%),utasbiztosításkedvezmény(-10%).Éljenakedvezményekkel,foglaljonidőben,kössemegutasbiztosításátnálunk!
Visszatérőbérlőinkállandó5%kedvezménytkapnakabérletidíjból!
Amennyibenatetőboxmellécsomagtartótisbéreltőlünk5%kedvezménytadunkabérletidíjbólésfelárnélkülaThuleWingBarszélzajmentesalumíniumrúdatadjukacsomagtartóhoz!
Foglaljonidőben,amennyibeninduláselőttegyhónappallefoglaljaafelszerelést,úgy5%kedvezménytadunkabérletidíjból!
Utazzonnyugalomban,kössönbiztosítástatetőbokszra!
Neinduljonelbiztosításnélkülkülföldre,partnerünkazEUB!Utasbiztosításátnálunkismegkötheti(készpénz-,bankkártyásfizetésselvagyátutalással),ehhezcsakazadatokatkellelküldenievagyegyszerűenkattintsonakövetkezőlinkre:EUButasbiztosítás

Figyelmébeajánljukeszközbiztosításunkat,ígynemkellaggódniakáreseténsem! 

Figyelmébeajánljukeszközbiztosításunkat,ígynemkellaggódniakáreseténsem!

Kérjen ajánlatot!

Required *

Naptár

Naptár

  Refresh Captcha